Suomalainen puhdistusinnovaatio kiinnostaa maailmalla

Suomalainen voimalaitoskattiloiden hyötysuhteen parantamiseen erikoistunut Clean Steel Oy aloittaa huhtikuussa projektitoimitukset Brasiliaan. Yritys on sopinut yhteistyöstä Etelä-Amerikan suurimman selluntuottajan Klabin S.A.:n kanssa. Sao Paulossa pääkonttoriaan pitävällä yrityksellä on yhteensä 18 tuotantolaitosta Latinalaisessa Amerikassa, joista 17 Brasiliassa ja yksi Argentiinassa.

“Kattiloiden likaantumisenhallinta ja puhdistus ovat tärkeä osa tehokasta energiatuotantoa ja voimalaitosten moitteetonta toimintaa. Tästä huolimatta puhdistusmenetelmät ja koko likaantumisenhallinta on jäänyt globaalisti syystä tai toisesta melko pieneen rooliin eikä kehitystä ole viime vuosina juuri tapahtunut, toteaa Clean Steelin myyntijohtaja Vesa Railamaa.  Me aiomme viedä osaamisemme maailmalle ja samalla nämä tärkeät asiat seuraavalle tasolle”.

Clean Steelin liiketoimintapotentiaalia voidaan pitää maailmankin mittakaavassa merkittävänä. Energiatuotannon siirtyessä tulevaisuudessa fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin likaantumisenhallinnan tarve ja merkitys lisääntyy. ”On selvää, että kasvava kiinnostus osaamistamme kohtaan liittyy käsillä olevaan isompaan muutokseen. Tämä on ehdottomasti tulevaisuuden ala.” Railamaa kommentoi.

Clean Steelin kehittämä innovatiivinen Smart Blasting -puhdistusmenetelmä poistaa lämmönsiirtopinnoille kertyneen lian tehokkaasti ja sen avulla voidaan parantaa kattiloiden toimintaa ja hyötysuhdetta välittömästi. VTT:n tutkimuksen mukaan Smart Blasting -kuonapuhallusmenetelmällä lika voidaan poistaa 100%:sti. Puhdistuksen yhteydessä metallipinnalle syntyy pinnoite, joka suojaa lämmönsiirtopintoja ja hidastaa uuden lian tarttumista. Smart Blastingin ansiosta myös metallipinnoille tyypillinen korroosio saadaan pysäytettyä ja kattiloiden kriittiset komponentit kestävät pidempään. Smart Blasting -puhdistuksesta syntyy voimalaitoksille merkittävää taloudellista hyötyä niin lyhyellä, kuin pitkälläkin aikavälillä, Railamaa lupaa.”

Suomessa Clean Steel:n Smart Blasting –menetelmän avulla on tähän mennessä tehostettu jo yli 50 kattilan toimintaa. Yhtiö on perustettu 2011 ja sen tärkeimmät asiakkaat ovat metsäteollisuuden suuryrityksiä ja energialaitoksia.

Lisätiedot:

Vesa Railamaa
Clean Steel International,
+358 40 5473916,
vesa.railamaa@cleansteel.fi

Janne Laitomaa
Clean Steel International,
+358 50 4089498,
janne.laitomaa@cleansteel.fi

Hannu Laitomaa
Clean Steel International,
+358 45 899 4822,
hannu.laitomaaa@cleansteel.fi

Satu Tuurna
VTT, Research Team Leader, Senior Scientist,
satu.tuurna@vtt.fi